Kunigų 21:11

Kunigų 21:11 LBD-EKU

Jis neprieis prie jokio numirėlio; nesiterš nė savo tėvu ar motina.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share