Kunigų 18:28

Kunigų 18:28 LBD-EKU

antraip kraštas išvems jus už suteršimą, kaip jis išvėmė prieš jus buvusią tautą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 18:28