Kunigų 18:22

Kunigų 18:22 LBD-EKU

Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi; tai pasibjaurėtina.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 18:22