Kunigų 18:2

Kunigų 18:2 LBD-EKU

„Kalbėk izraelitams ir sakyk jiems: ‘Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 18:2