Kunigų 18:12

Kunigų 18:12 LBD-EKU

Neatidengsi nuogumo savo tėvo sesers, nes ji tavo tėvo artima giminaitė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 18:12