Kunigų 14:50

Kunigų 14:50 LBD-EKU

ir papjauti vieną paukštį viršum molinio indo, pripildyto šaltinio vandens.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share