Kunigų 14:33

Kunigų 14:33 LBD-EKU

VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share