Kunigų 11:6

Kunigų 11:6 LBD-EKU

kiškio, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 11:6