Raudų 5:8

Raudų 5:8 LBD-EKU

Vergai mus valdo, nėra kam išvaduoti mus iš jų rankų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Raudų 5:8