Raudų 5:7

Raudų 5:7 LBD-EKU

Mūsų tėvų, kurie nusidėjo, nebėra, bet mes turime nešti jų kaltes.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Raudų 5:7