Jozuės 23:12

Jozuės 23:12 LBD-EKU

Bet jei paliktumėte jį, prisirištumėte prie čia tarp jūsų esančio anų tautų likučio ir susimaišytumėte su jais vedybomis, jūs su jais ir jie su jumis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Jozuės 23:12