Jozuės 22:6

Jozuės 22:6 LBD-EKU

Tada Jozuė palaimino juos, atsisveikino, ir jie leidosi kelionėn į savo palapines.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share