Jozuės 21:9

Jozuės 21:9 LBD-EKU

Iš Judo ir Simeono giminių buvo duoti toliau išvardyti miestai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share