Jozuės 21:22

Jozuės 21:22 LBD-EKU

Kibcaimai su ganyklomis ir Bet Horonas su ganyklomis – keturi miestai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share