Jozuės 21:17

Jozuės 21:17 LBD-EKU

o iš Benjamino giminės – Gibeoną su ganyklomis, Gebą su ganyklomis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share