Jozuės 19:40

Jozuės 19:40 LBD-EKU

Septintoji dalis burtų keliu atiteko Dano giminės žmonėms pagal jų kiltis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share