Jozuės 19:28

Jozuės 19:28 LBD-EKU

Ebroną, Rehobą, Hamoną, Kaną iki pat Didžiojo Sidono.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share