Jozuės 18:25

Jozuės 18:25 LBD-EKU

taip pat Gibeonas, Rama, Beerotai
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Jozuės 18:25