Jozuės 18:20

Jozuės 18:20 LBD-EKU

Galop Jordanas sudaro ribą jų rytiniame pakraštyje. Tai Benjamino giminės paveldas jo kiltims su visomis ribomis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Jozuės 18:20