Jozuės 12:15

Jozuės 12:15 LBD-EKU

Libnos karalius – vienas, Adulamo karalius – vienas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share