Jobo 23:11

Jobo 23:11 LBD-EKU

Koja kojon ėjau su juo nenukrypdamas į šalį, ir laikiausi jo parodyto kelio.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share