Jeremijo 4:25

Jeremijo 4:25 LBD-EKU

Žvalgiausi, ir štai nebuvo žmonių; net padangių paukščiai buvo išskridę!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share