Teisėjų 9:42

Teisėjų 9:42 LBD-EKU

Kitą dieną žmonės išėjo į laukus. Apie tai buvo pranešta Abimelechui.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Teisėjų 9:42