Teisėjų 5:9

Teisėjų 5:9 LBD-EKU

Mano širdis – su Izraelio vadais, noriai pasišvenčiančiais tautai. Šlovinkite VIEŠPATĮ!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share