Teisėjų 20:11

Teisėjų 20:11 LBD-EKU

Taigi visi Izraelio vyrai be išimties susibūrė prieš tą miestą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Teisėjų 20:11