Teisėjų 11:6

Teisėjų 11:6 LBD-EKU

„Eime, – sakė jie Iftachui, – būk mūsų vadas, idant galėtume kovoti su amonitais“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share