Teisėjų 11:28

Teisėjų 11:28 LBD-EKU

Bet amonitų karalius į Iftacho siųstus žodžius nekreipė dėmesio.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share