Izaijo 42:20

Izaijo 42:20 LBD-EKU

Žiūrėti jis žiūri, bet neima širdin, jo ausys atviros, bet nieko negirdi.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share