Izaijo 4:5

Izaijo 4:5 LBD-EKU

virš viso Siono kalno ir jo sueigų vietos dieną VIEŠPATS sukurs debesį ir dūmus, o nakčia – ugnies liepsnų žėrėjimą. Iš tikro jo šlovė
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share