Izaijo 3:13

Izaijo 3:13 LBD-EKU

VIEŠPATS pakyla vesti bylos, stojasi teisti savo tautos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Izaijo 3:13