Ozėjo 8:12

Ozėjo 8:12 LBD-EKU

Nors surašau jam daugybę pamokymų, jie laikomi nepriimtinais.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 8:12