Ozėjo 2:24

Ozėjo 2:24 LBD-EKU

Žemė atsilieps javais, vynu ir aliejumi, o jie atsilieps Jezreeliui.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share