Ozėjo 13:10

Ozėjo 13:10 LBD-EKU

Kur gi tavo karalius? Tegelbsti jis tave! Kur visų tavo miestų valdovai, apie kuriuos sakei: ‘Duok man karalių ir didžiūnus!’?
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 13:10