Ozėjo 12:14

Ozėjo 12:14 LBD-EKU

Per pranašą VIEŠPATS išvedė Izraelį iš Egipto, per pranašą Izraelis ir buvo išlaikytas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 12:14