Ozėjo 10:15

Ozėjo 10:15 LBD-EKU

Taip bus pasielgta su jumis, Beteli, dėl jūsų didelio nedorumo. Auštant žus Izraelio karalius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share