Ozėjo 10:12

Ozėjo 10:12 LBD-EKU

Sėkite teisumą, pjaukite ištikimos meilės derlių, plėškite dirvoną, nes jau metas ieškoti VIEŠPATIES, kad jis ateitų ir apšviestų mus teisumu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share