Ozėjo 10:11

Ozėjo 10:11 LBD-EKU

Efraimas tapo prijaukinta telyčia, mėgstančia kulti javus. Bet aš uždėsiu jungą ant jos gražaus kaklo ir priversiu Efraimą plėšti dirvoną. Judas turi arti, o Jokūbas – akėti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share