Pradžios 5:5

Pradžios 5:5 LBD-EKU

Taigi iš viso Adomas gyveno devynis šimtus trisdešimt metų. Po to jis mirė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share