Pradžios 5:25

Pradžios 5:25 LBD-EKU

Metušelachas buvo šimto aštuoniasdešimt septynerių metų, kai jam gimė Lamechas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share