Pradžios 5:21

Pradžios 5:21 LBD-EKU

Henochas buvo šešiasdešimt penkerių metų, kai jam gimė Metušelachas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share