Pradžios 5:18

Pradžios 5:18 LBD-EKU

Jeredas buvo šimto šešiasdešimt dvejų metų, kai jam gimė Henochas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 5:18