Pradžios 5:15

Pradžios 5:15 LBD-EKU

Mahalalelis buvo šešiasdešimt penkerių metų, kai jam gimė Jeredas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 5:15