Pradžios 48:20

Pradžios 48:20 LBD-EKU

Ir jis palaimino juos, sakydamas: „Per tave Izraelis laimins, tardamas: ‘Tepadaro Dievas tau kaip Efraimui ir Manasui!’“ Taip jis padarė Efraimą viršesnį už Manasą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share