Pradžios 46:19

Pradžios 46:19 LBD-EKU

Jokūbo žmonos Rachelės vaikai: Juozapas ir Benjaminas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share