Pradžios 4:21

Pradžios 4:21 LBD-EKU

Jo brolis buvo Jubalas. Jis buvo protėvis visų grojančių lyra ir trimitu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share