Pradžios 36:21

Pradžios 36:21 LBD-EKU

Dišonas, Eceras ir Dišanas. Tai horų gentys – Seyro sūnūs Edomo krašte.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share