Pradžios 36:11

Pradžios 36:11 LBD-EKU

Elifazo sūnūs buvo Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 36:11