Pradžios 26:30

Pradžios 26:30 LBD-EKU

Jis iškėlė jiems vaišes, jie valgė ir gėrė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share