Pradžios 25:19

Pradžios 25:19 LBD-EKU

Štai Abraomo sūnaus Izaoko šeimos istorija. Abraomui gimė Izaokas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share