Pradžios 24:66

Pradžios 24:66 LBD-EKU

Tarnas papasakojo Izaokui visa, ką buvo atlikęs.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share